Werkbesprekingen voor fotografen

Fotografen zijn vaak einzelgängers. Je werkt zelfstandig, stippelt het liefst je eigen pad uit en maakt je eigen keuzes. Toch heb je ook behoefte aan een klankbord: een groep collega’s die je in alle openheid en veiligheid je werk kan voorleggen. Om je vragen en twijfels te kunnen uiten en om feedback te ontvangen. Maar ook om eens te zien wat een ander maakt, te horen waarom en hoe, nieuwe ideeën op te doen en (weer)geïnspireerd te raken. Of als stok achter de deur voor je eigen serie of je autonome project. Tijdens de werkbesprekingen leer je ook veel van elkaars beroepspraktijk. Als fotograaf ben je automatisch ook ondernemer en het vinden van opdrachten of een juist podium voor je werk is niet altijd eenvoudig. Het is fijn en leerzaam om te zien hoe andere fotografen daar een weg in vinden. Werkbesprekingen voor fotografen gaat dus over inhoud, vormgeving en techniek en al het andere waar je als fotograaf mee te maken hebt!

Ik ben Madeleine Kukic Heijmans. Sinds het afronden van mijn studie fotografie aan de Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost in 1994, ben ik werkzaam als zelfstandig fotograaf/ beeldend kunstenaar. Naast het werken in opdracht en het maken van autonoom werk, heb ik ruime ervaring als docent fotografie aan verschillende scholen voor kunsteducatie en (kunst)vakopleidingen. Nadat ik me een aantal jaren op mijn jonge gezin heb gericht, ben ik in 2014 weer begonnen met fotograferen. Meer dan ooit geniet ik van mijn vak. Ik volg mijn eigen weg, zowel in mijn fotografie als in de activiteiten die ik daarnaast ontwikkel. In 2016 startte ik met Werkbesprekingen voor Fotografen. Mijn ervaring is dat de groep voelt als een flinke steun in de rug. Door kennis en kunde met elkaar te delen ontwikkel je jezelf extra snel en bereik je veel eerder je doelen.

Werkbesprekingen: waar, wanneer en hoe?

Vanaf Maart 2020 komen we 8x per jaar bij elkaar in Amsterdam, op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. De groepen zullen bestaan uit maximaal 8 deelnemers. Deelname kost 375 euro exclusief btw. De voertaal is Nederlands.

Mijn taak bij Werkbesprekingen voor fotografen is om te organiseren, motiveren, verbinden, signaleren, anticiperen en al het andere dat nodig is om de groep tot een succes te maken. Ik leid de werkbesprekingen en neem actief deel aan het gesprek. Ik signaleer wat de behoeftes zijn en speel daar op in. Daarnaast beheer ik de (besloten) Facebookpagina van Werkbesprekingen voor fotografen waar veel met elkaar gedeeld wordt tussen de besprekingen in. Ik zet mij in voor een bloeiende groep waarin er voor iedereen ruimte is om zich verder te ontwikkelen als fotograaf!

De werkbesprekingen zijn geschikt voor zowel net afgestudeerde fotografen als voor fotografen die al lang(er) werkzaam zijn. Door deze mix vindt er een interessante kruisbestuiving plaats waar iedereen voordeel van heeft. Meedoen met Werkbesprekingen voor fotografen is niet vrijblijvend. Van iedere deelnemer wordt inbreng verwacht tijdens de samenkomsten want alleen dan kan er een bloeiende groep ontstaan!

Heb je vragen, wil je kennis maken of meedoen? Stuur me dan een mailtje!

werkbesprekingen@madeleinekukic.com