About

Tintype portrait of Madeleine made by Hans de Kort © 2016

Ever since graduating from the Academy of Art St. Joost, The Netherlands in 1994, I’ve worked as a photographer and visual artist. After spending a few years devoting my time to my young family, I started photographing again in 2014.

Photography is a medium I use to contemplate daily life, closely observe the environment in which it is set, and carefully examine its form and content. As such, my work is the outcome of a convergence between an intimate poetic photograph and an analytical one. In this way I am able to grasp the formal, semantic aspects of my experiences and enter into an important dialogue with my emotional world.

Sinds ik ben afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten, St. Joost in 1994 werk ik als fotograaf/beeldend kunstenaar. Nadat ik me een aantal jaren op mijn jonge gezin heb gericht, ben ik in 2014 weer begonnen met fotograferen.

Fotografie is een medium dat ik gebruik om het dagelijks leven te overdenken, nauwlettend de omgeving waar het toe behoort te observeren en zorgvuldig de vorm en inhoud ervan te onderzoeken. Als zodanig is mijn werk het resultaat van een convergentie tussen een intieme poëtische foto en een analytische. Door op deze manier te werken ben ik in staat om de formele en semantische aspecten van mijn ervaringen te begrijpen en dit opent een belangrijke dialoog met mijn emotionele wereld.

Madeleine Kukic Heijmans