About

Tintype portrait of Madeleine made by Hans de Kort © 2016

Ever since graduating from the Academy of Art and Design St. Joost, The Netherlands in 1994, I’ve worked as a photographer and visual artist. After spending a few years devoting my time to my young family, I started photographing again in 2014. I see this period as a new beginning, which is why I’ve chosen to show only new work from now on.

In the analog photo series “Prelude”, I explore how it is – and how it was – to be a child. When time is not yet important. When seeing is believing, and what we hear, smell, taste and touch create lasting memories that we carry with us for the rest of our lives.

This project site is about the Prelude series that i completed at the end of 2015. At this moment, I’m working on a new series. Once this series is finished, there will be a link to the new project site here.

Sinds ik ben afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten, St. Joost in 1994 werk ik als fotograaf/beeldend kunstenaar. Nadat ik me een aantal jaren op mijn jonge gezin heb gericht, ben ik in 2014 weer begonnen met fotograferen. Ik zie deze periode als een nieuw begin en ik heb er daarom voor gekozen om vanaf nu alleen nieuw werk te tonen.

In de analoge serie “Prelude” onderzoek ik hoe het is en hoe het was om kind te zijn. Wanneer tijd nog geen rol speelt, zien geloven is en horen, ruiken, proeven en voelen een herinnering achterlaat die we de rest van ons leven meedragen.

Deze project site gaat over de Prelude serie die ik eind 2005 heb afgerond. Op dit moment werk ik aan een nieuwe serie. Zodra deze serie er is, komt hier een link naar de nieuwe project site. 

Madeleine Kukic Heijmans